Micro Tel

ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје

ул. Февруруарски Поход бр. 48 лок. 5

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Испрати апликација за вработување со кратка биографија на:

ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје
ул. Февруарски Поход бр. 48 лок 5
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Или на следната електронска пошта:  job@mt.mk

Ние сме компанија за услуги со над 15 години историја. Со нашите услуги, им помагаме на нашите клиенти да се концентрираат на нивната основна дејност. Ние ги поддржуваме нашите клиенти во планирање, проектирање, модернизирање, одржување и поправка на нивната технологија и уреди и се грижиме по продажба за нивните производи кај нивните клиенти овозможувајќи и целосна логистика. На овој начин, нашите вработени придонесуваат за корпоративниот успех на  „Микро Тел“  секој ден.

Испрати апликација за вработување со кратка биографија на:

ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје
ул. Февруарски Поход бр. 48 лок 5
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Или на следната електронска пошта:  job@mt.mk

Ние сме компанија за услуги со над 15 години историја. Со нашите услуги, им помагаме на нашите клиенти да се концентрираат на нивната основна дејност. Ние ги поддржуваме нашите клиенти во планирање, проектирање, модернизирање, одржување и поправка на нивната технологија и уреди и се грижиме по продажба за нивните производи кај нивните клиенти овозможувајќи и целосна логистика. На овој начин, нашите вработени придонесуваат за корпоративниот успех на  „Микро Тел“  секој ден.