Micro Tel

ЛОГИСТИКА

За да можеме целосно да ги реализираме барањата на нашите клиенти Микро Тел  се посвети и успеа да организира сопствена логистика со што во изминатиот период  одговори на сите барања за транспорт и складирање.

Сигурноста на услугата ја обезбедуваме со постојано инвестирање во обновување и зголмување на транспортните возила кои го сочинуваат нашиот возен парк.

Обезбедуваме:

  • Транспорт на територија на цела држава
  • Користејки возила од сопствен возен парк
  • Складирање во сопствени магацински простори како и во магацински простор на нашите клиенти со целосна грижа и управување со опремата во нив