Micro Tel

Микро Тел – Скопје

ОД 2006 ГОДИНА

ЛИДЕР ВО НАШАТА ДРЖАВА

ЗА ТЕСТ И ПОПРАВКА НА ЕЛЕКТРОНИКА

ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје е единствениот избор во Македонија кога имате потреба од професионална услуга за тестирање, поправка, обновување и управување на Вашата телекомуникациска и корисничка опрема како и Вашите системи за напојување, индустриска електроника, медицинска опрема итн.
Со нашиот професионален пристап, однесување и веќе докажан квалитет овозможуваме на нашите клиенти да се посветат и целосно насочат кон својата основна дејност и да не се грижат повеќе за сопствената опрема и опремата која ја продаваат или користат кај своите клиенти со што значително ги намалуваат сопствените трошоците и стануваат по конкурентни во својата дејност.

ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје

ул. Февруарски Поход бр. 48 лок 5
1000 Скопје, Република Северна Македонија