Micro Tel

Софтверски решенија

Микро Тел  има долгогодишно искуство и со дополнителни услуги каде што нашите вработени создаваат, инсталираат и одржуваат софтверски решенија за потребите на наши клиенти кои во рамките на своите компании имат потреда од дополнителни наменски имплементирани решанија

РЕШЕНИЈА

 

  • VoIP базирани PBX телефонски централи
  • Решенија за складирање и чување на податоци со редундантни Data Storage решенија базирани на Microsoft технологии
  • FAX-to-MAIL и MAIL-to-FAX базирани решенија на VoIP и SMPT/POP3 протокол