Micro Tel

ТЕСТ И ПОПРАВКА НА ЕЛЕКТРОНИКА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Микро Тел има долгогодишно искуство со тест и поправка на професионална телекомуникациски опрема. Со нај современи методи, алати, инструменти и технологија успеваме да реализираме поправки и на нај современа опрема и тоа од многу познати светски производители. Со тоа на нашите клиенти им обезбедуваме брза, професионална и квалитетна услуга која им овозможува намалување на потребниот број на резервни уреди и плочи за редовно одржување со што значително им се намалува трошокот.

Микро Тел со постојан развој и сопствена експертиза успеа да го унапреди процесот и да обезбеди интегрирано решение за сеопфатен сегмент на услугите и за претплатничка опрема (CPE – Customer premises equipment) и со своите програми за тестирање, професионална поправка па дури и рефабрикување и логистика, стана лидер во регионот успевајќи да обезбеди високо професионална и квалитетна услуга и при огромен волумен на уреди.

≡ Тест и поправка на професионална телекомуникациска опрема

≡ Тест и поправка на претплатничка (CPE) телекомуникациска опрема

Микро Тел има долгогодишно искуство со тест и поправка на професионална телевизиска опрема вклушувсјки јс и дистрибутивната опрема. Со нај современи методи, алати, инструменти и технологија успеваме да реализираме поправки и на нај современа опрема и тоа од многу познати светски производители. Со тоа на нашите клиенти им обезбедуваме брза, професионална и квалитетна услуга која им овозможува намалување на потребниот број на резервни уреди и плочи за редовно одржување со што значително им се намалува трошокот.

Микро Тел со постојан развој и сопствена експертиза успеа да го унапреди процесот и да обезбеди интегрирано решение за сеопфатен сегмент на услугите и за претплатничка опрема „STB“ (STB – Set-Top Box) уреди за прием и следење на телевизиски сигнал и со своите програми за тестирање, професионална поправка па дури и рефабрикување и логистика, стана лидер во регионот успевајќи да обезбеди високо професионална и квалитетна услуга и при огромен волумен на уреди.

≡ Тест и поправка на телевизиска професионална и дистрибутивна опрема

≡ Тест и поправка на претплатничка (STB) телевизиска опрема

Микро Тел е со нај долгогодишно искуство кога станува збор за тест и професионална поправка на системи и уреди за напојување во нашата земја. Во целиот изминат период од нашето постоење успеваме со тест и професионална поравка на исправувачи и друга опрема за напојувње да им овозможиме на нашите клиенти брзи, професионални и квалитетни поправки дури и во истиот ден со што значително придонесуваме во нивната ефикасност и стабилност како и во нивната заштеда со намалување на потребата од поголем потребен број на резервни уреди за одржувње.

≡ Тест и поправка на уреди за напојување

≡ Инсталација и одржување на UPS-и и автоматика за агрегати

Микро Тел исто така реализира тест и поправки на уреди плочи и од многу друга опрема како што се: Индустриска електроника, Медицинска опрема, Компјутерска опрема, Електроника од автоматика, Електроника од климатизација, Електроника од банкомати, Електроника од паркомати и други уреди и плочи.

Тест и поправка на:

≡ Индустриска електроника

≡ Медицинска опрема

≡ Електроника од автоматика

≡ Електроника од климатизација и вентилација

≡ Електроника од банкомати и паркомати