ПРОИЗВОДИ

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Микро Тел – Далечински управувач – RC-STB 2019

Далечински управувач за Сет топ бокс (RC-STB 2019) – наменски се произведува за потребите на нашите клиенти соодвтно на опремата

Единечен модел – произведен за наменски еден уред според потребата на клиентот со соодветна управувачка комбинација

Прилагодлив модел – произведен за наменски 2 или повеќе уреди за кои клиентот може да ја избере и менува потребната управувачка комбинација

СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА

 

  • VoIP базирани PBX телефонски централи
  • Решенија за складирање и чување на податоци со редундантни Data Storage решенија базирани на Microsoft технологии

 

 

  • FAX-to-MAIL и MAIL-to-FAX базирани решенија на VoIP и SMPT/POP3 протокол