Micro Tel

ТЕСТ И ПОРАВКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА ОПРЕМА

Микро Тел постојано го следи развојот на новите технологии, а со тоа и потребите на телеком компаниите во што  постојано вложуваме со цел развој на нови поправки на плочи и уреди кои како услуга се навремено овозможени. Реализираме поправки на нај современа опрема вклучувајќи ја опремата на телеком компаниите како и опремата која се користи кај претплатниците.

Тест и поправка на професионална телекомуникациска опрема

Микро Тел од самиот почеток работи со тест и професионална поправка на телекомуникациски уреди и плочи. Со нај современи методи, алати, инструменти и технологија успеваме да реализираме поправки и на нај современа опрема и тоа од многу познати светски производители. Со тоа на нашите клиенти им обезбедуваме брза, професионална и квалитетна услуга која им овозможува намалување на потребниот број на резервни уреди и плочи за редовно одржување со што значително им се намалува трошокот.

 

Тест и поправка на телекомуникациска опрема:
 • Router boards and power supply units
 • Ethernet Access Node Switches
 • Copper Line Access Switchs
 • DSLAM ADSL boards – (ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line)
 • DSLAM VDSL boards – (VDSL – Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line)
 • EFM modems – (EFM –  Ethernet-in-the-First-Mile)
 • HDSL modems – (HDSL- High-bit-rate Digital Subscriber Line)
 • Other Cable modems
 • Wireless equipment
 • Digital Radio equipment
 • Satellite equipment
 • Public Payphones

Тест и поправка на претплатничка „CPE“ опрема

Микро Тел со постојан развој и сопствена експертиза успеа да го унапреди процесот и да обезбеди интегрирано решение за сеопфатен сегмент на услугите и за претплатничка опрема (CPE – Customer premises equipment) како телекомуникациска така и телевизиска и со своите програми за тестирање, професионална поправка па дури и рефабрикување и логистика, стана лидер во регионот успевајќи да обезбеди високо професионална и квалитетна услуга и при огромен волумен на уреди.

 

Тест и поправка на претплатничка „CPE“ опрема:
 • ADSL Home Gateways – (ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line)
 • VDSL Home Gateways – (VDSL – Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line)
 • ONT Gpon Home Gateways – (ONT – Optical Network Terminal)
 • Fix GSM Home Gateway
 • Hybrid Access Gateways
 • LTE 4G Access Gateways – (LTE – Long Term Evolution)