Micro Tel

НАШЕТО ИМПЕСИВНО ПОРТФОЛИО

0
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
0
ТИПОВИ НА УРЕДИ
0
УРЕДИ ГОДИШНО
0 %
СТАПКА НА ИСПОРАКА

≡ Tест и поправка на повеќе од 390 различни видови уреди и плочи од повеќе од 150 производители

≡ Тестирани уреди годишно ја надминува бројката од 120.000 парчиња

≡ Поправени уреди ја надминува бројката од 20.000 парчиња на годишно ниво со време на поправка од 1-15 дена

≡ Рефабрикувани уреди годишно ја надминува бројката од 40.000 парчиња

≡ Транспортирани уреди годишно ја надминува бројката од 120.000 парчиња

≡ Стапка на испорака > 95% според барањата на клиентот

РАЗВОЈ

Со постојано инвестирање во сопствениот развој успеваме перманентно да го подобруваме своето портфолио. Со воведување на нови услуги и модернизација на постоечките успеваме да им понудиме на нашите клиенти секогаш подобра услуга, по брза и по квалитетна

УНАПРЕДУВАЊЕ

  • Дообучување на кадарот и усовршување со нови знаења и вештини
  • Развој на поправки на нови уреди и плочи со цел зголемување на техничкото портфолио
  • Доопремување со нови алати и инструменти со цел унапредување на процесите за поправка на опремата