Micro Tel

ТЕСТ И ПОРАВКА НА СИСТЕМИ И УРЕДИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ

Микро Тел е со нај долгогодишно искуство кога станува збор за тест и професионална поправка на системи и уреди за напојување во нашатаа земја. Во целиот изминат период од нашето постоење успеваме со тест и професионална поравка на исправувачи и друга опрема за напојувње да им овозможиме на нашите клиенти брзи, професионални и квалитетни поправки дури и во истиот ден со што значително придонесуваме во нивната ефикасност и стабилност како и во нивната заштеда со намалување на потребата од поголем потребен број на резервни уреди за одржувње.

Тест и поправка на уреди за напојување

Тимот на Микро Тел извршува поправки и на нај сложени системи и уреди за наојување. Користејќи нај современи методи, алати, инструменти, тестери за големо оптеретување и технологија успеваме да реализираме поправки и на нај современа опрема и тоа од многу познати светски производители. Со тоа на нашите клиенти им обезбедуваме брза, професионална и квалитетна услуга која им овозможува намалување на потребниот број на резервни уреди и плочи за редовно одржување со што значително им се намалува трошокот 

 

  • Power Supply Units
  • AC/DC Rectifiers – DC> 5V to 72V and 5A to 225A
  • DC/DC Converters
  • DC/AC Inverters
  • UPS – Uninterruptible Power Supply 
  • Aggregates control electronic

Инсталација и одржување

Следејки ги потребите на нашите клиенти Микро Тел воведе и сегмент за реализација на услугите за инсталација и одржување на системи и урди за напојување. 

Инсталирани се UPS системи на повеќе базни станици, а исто така се реализираат и редовни периодични прегледи и интервенции на UPS системи кај наши клиенти

Потребата од постојано непрекинато најување кај некои од нашите клиенти за нас беше причина да се развие и дел за инсталација и одржување на електроника за контрола на агрегати за што денес се реализират планирани периодични прегледи како и интервенции по потреба.

 

  • UPS – Uninterruptible Power Supply
  • Aggregates control electronic