Micro Tel

Политика на приватност

Согласно Законот за заштита на лични податоци, ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго правно, односно физичко лице. Сите вработени во нашата компанија се обврзуваат да ги чуваат личните податоци и обучени се да обезбедат тајност и заштита при нивна обработка.

Секој посетител на страната со пополнување на формата за контакт или формата за апликација за вработување изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика за приватност.

Со почит,

ДТУ „Микро Тел“ ДООЕЛ