Micro Tel

ВЕСТИ – НОВОСТИ – НАСТАНИ

ВЕСТИ

    Од 11.2023 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го продолжи договорот за тестирање на корисничка „CPE“  опрема со Македонски Телеком.

    Од 09.2023 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го реобнови и прошири договорот за поправка на уреди и системи за напојување со Македонски Телеком.

Од 06.2023 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го продолжи договоот како единствен давател на услуги за пост-продажен тест и поправка на корисничката телекомуникациска и телевизиска опрема на А1 Македонија.

Од 03.2023 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го реобнови и прошири договорот за поправка на уреди и системи за напојување со А1 Македонија.

    Од 02.2023 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го реобнови и прошири договорот за поправка и рефабрикување на корисничка „CPE“ опрема со Македонски Телеком.

Од 07.2022 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го реобнови  договорот за тестирање на корисничка „CPE“  опрема со Ериксон Македонија.

Од 11.2021 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје го реобнови и прошири договорот за поправка на уреди и системи за напојување со А1 Македонија.

Од 08.2021 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје  ја продолжи и прошири соработката со Тотал ТВ опфаќајки целосна грижа и управување со корисничката  телевизиска опрема вклучувајќи тест, поправка, рефабрикување и целосна логистика.

Од 07.2020 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје стана единствен давател на услуги за пост-продажен тест и поправка на корисничката телекомуникациска и телевизиска опрема на А1 Македонија.

  Од 01.2019 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје е официјален сервис провајдер на TTI – Tatung Technology Inc. за поправка на корисничка телекомуникациска опрема Set-top Box во Гарантен Рок за опремата од производителот во Македонија и Унгарија.

НОВОСТИ

Од 03.2019 година ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје разви нов сопствен продукт – Наменски далечински управувач за телевизиски кориснички уреди Сет-Топ Бокс, кој веќе е произведеен во количини од неколку десетици илјади парчиња

 

Микро Тел – Далечински управувач – RC-STB 2019

Далечински управувач за Сет-Топ Бокс (RC-STB 2019) – наменски се произведува за потребите на нашите клиенти соодвтно на опремата

Единечен модел – произведен за наменски еден уред според потребата на клиентот со соодветна управувачка комбинација

Прилагодлив модел – произведен за наменски 2 или повеќе уреди за кои клиентот може да ја избере и менува потребната управувачка комбинација

НАСТАНИ

Новото софтверско решение за овозможување на FAX-to-MAIL и MAIL-to-FAX базирани на VoIP и SMPT/POP3 протокол ДТУ Микро Тел“ ДООЕЛ – Скопје веќе го имплементираше кај една домашна телекомуникациска компанија во Јули 2020